Co můžu po insolvenci?

admin

Updated on:

Máte dluhy? Poradíme vám, co po insolvenci
Život s dluhy a obavami z případného insolvenčního řízení může být pro dlužníka stresující a těžké. Mnoho lidí se bojí, že dluh nemohou splácet a že se jejich finanční situace nezlepší. Pokud jste v této situaci, je načase se obrátit na specialistu na oddlužení. Ten vám může pomoci zbavit se dluhů prostřednictvím insolvenčního řízení.
Po skončení insolvenčního řízení má dlužník automaticky nárok na osvobození od placení dluhů věřitelům. Dlužník obdrží rovnou v usnesení o splnění oddlužení osvobození od povinnosti platit pohledávky věřitelů, které byly do oddlužení zahrnuty a nebyly v něm plně uspokojeny.
Oddlužení je nástroj pro dlužníky, kteří si vybrali zadlužením. Cílem oddlužení je vyčlenit dlužníkovi peníze, které může použít k částečnému nebo úplnému zaplacení dluhů věřitelům. Dlužníci mohou dokonce požádat o osvobození od placení některých dluhů.
Dlužník má nárok na osvobození od placení všech dluhů, které byly do oddlužení zahrnuty. Dlužník není povinen platit žádné další dluhy, které nebyly do oddlužení zahrnuty. Dlužník je osvobozen od placení těchto dluhů až po dobu 10 let od skončení oddlužení.
Osvobození od placení dluhů je pro dlužníka velmi důležité, protože mu umožňuje začít znovu s čistým štítem. Dlužník může začít znovu, aniž by byl obtěžován věřiteli nebo exekutory. Osvobození od placení dluhů mu také umožňuje začít nový život bez starostí o dluhy.
Kromě osvobození od placení dluhů má dlužník po skončení oddlužení nárok na řadu dalších výhod. Po skončení oddlužení může dlužník znovu začít žádat o úvěr a získat úvěr na koupi nemovitosti. Dlužník může také získat úvěr na financování svého podnikání nebo svého vzdělání.
Dlužník má také nárok na osvobození od exekučních nákladů a od výzev věřitelů. Dlužník je také osvobozen od placení některých poplatků, jako jsou poplatky za špatné úvěry a od poplatků za nezaplacení dluhu.
Aby mohl dlužník získat osvobození od placení dluhů, musí splnit všechny podmínky, které jsou uvedeny v oddlužení. Některé podmínky se mohou lišit v závislosti na typu oddlužení a dlužníkovi. Pro získání osvobození od placení dluhů musí dlužník zaplatit splátky, které jsou stanoveny v oddlužení, a dodržovat stanovené podmínky.
Abyste získali osvobození od placení dluhů, musíte se obrátit na specialistu na oddlužení, který vám může pomoci s nastavením a schválením oddlužení. Specialista na oddlužení vám také poradí, jak postupovat po skončení oddlužení a jak získat osvobození od placení dluhů.

Napsat komentář