Proč klesá cena dluhopisů?

admin

Updated on:

.

Když se mluví o dluhopisech, jsou to finanční nástroje, které poskytují investorům úrok, když kupují dluhopis. Jsou to obecně vysoce bezpečné investice s nízkou volatilitou. To znamená, že ceny dluhopisů by měly být relativně stabilní a neměly by se výrazně lišit. Někdy se však může stát, že cena dluhopisu klesá. Proč se tak děje?

Začněme tím, že si ujasníme, jak fungují dluhopisy. Dluhopisy jsou emitované vládou nebo korporací a investor obdrží úrok v podobě pevného procenta z ceny dluhopisu. Za určitou dobu (datum splatnosti) investor dluhopis vrátí. Proto je třeba zohlednit úrokovou míru, kterou investor obdrží. Úroková míra je určena trhem. Pokud trh zvýší úrokovou míru, lidé budou chtít větší výnos a budou chtít více peněz za dluhopis. V tomto případě se cena dluhopisu sníží.

Cena dluhopisu je ovlivněna také dobou splatnosti. Čím delší je doba splatnosti, tím více se cena dluhopisu liší v závislosti na úrokové míře. Jakmile trh zvýší úrokovou míru, lidé jsou ochotni platit méně za dluhopisy s delší dobou splatnosti. Proto ceny těchto dluhopisů klesají více než ceny dluhopisů s kratší dobou splatnosti.

Dalším důvodem, proč ceny dluhopisů klesají, je inflace. Inflace je míra, ve které se zvyšují ceny běžných zboží a služeb. Pokud inflace roste, výnos z dluhopisu se relativně snižuje, protože úroky nejsou schopny udržet krok s růstem cen. Když inflace roste, lidé chtějí vyšší výnos, takže jsou ochotni platit méně za dluhopisy. Proto ceny dluhopisů klesají.

Nakonec, riziko může také ovlivnit cenu dluhopisu. Pokud se investor obává, že emitent nemůže splnit své závazky, chce vyšší výnos za riziko, které nese. To znamená, že lidé jsou ochotni zaplatit méně za dluhopis.

V závěru můžeme říci, že ceny dluhopisů jsou závislé na požadovaném výnosu do splatnosti. Pokud se úroková míra zvýší, lidé budou ochotni platit méně za dluhopisy. Čím delší je doba splatnosti, tím vyšší je citlivost ceny dluhopisu na úrokovou míru. Inflace a riziko také mohou ovlivnit cenu dluhopisu.

Napsat komentář