Po jaké době propadá dědictví?

admin

Updated on:

Máte obavy, že vám může uniknout dědictví? Pak se snažte zjistit, po jaké době propadá dědictví. Zákon nestanoví žádnou lhůtu, po které by dědictví propadalo. Nicméně, existuje několik situací, ve kterých může dědictví propadnout.
Nejprve je nutné pochopit, co to znamená, že dědictví propadá. Propadnutí dědictví znamená, že kdokoli by mohl být případným dědicem určitého zůstavitele, ztrácí právo na to, aby se vyjádřil jako dědic. To znamená, že pokud osoba nepodá žádost o dědictví nebo se nepřihlásí k dědictví, vyhne se se svým právem jako dědic zůstavitelovy majetkové pozůstalosti.
Předpokládá se, že osoby, které jsou považovány za případné dědice, buď samy projeví zájem o účast v dědickém řízení, nebo budou kontaktovány soudem nebo notářem. Kromě toho může dědictví propadnout také v případě, že kdokoli, kdo by mohl být případným dědicem, zemřel nebo byl zbaven práva dědictví.
V případě, že nikdo nepodá žádost o dědictví nebo se nepřihlásí k dědictví, předpokládá se, že dědictví propadá po sedmi letech. Tato předpokládaná lhůta může být prodloužena, pokud se osoba, která by mohla být případným dědicem, nepřihlásí k dědictví. V takovém případě může být prodloužena až na patnáct let.
Kromě toho může být lhůta, po kterou dědictví propadá, zkrácena nebo prodloužena zvláštními okolnostmi. Například, soud může rozhodnout, že dědictví propadá dříve nebo později v závislosti na situaci.
Například v rozsudku ze 17. listopadu 2004, soud rozhodl, že dědictví bude propadnout po uplynutí tří let. Tento rozsudek byl založen na skutečnosti, že osoba, která mohla být případnou dědičkou, byla informována o dědictví před uplynutím tří let, ale nereagovala na to.
Ve všeobecnosti však platí, že zákon nestanoví žádnou lhůtu, po které by dědictví propadlo. Abyste tedy zjistili, po jaké době propadá dědictví, musíte zjistit, jaká je situace ve vašem konkrétním případě. Nejlepším způsobem, jak to zjistit, je kontaktovat právníka, který se specializuje na dědictví, nebo notáře, který se zabývá závěti.
Je důležité mít na paměti, že i když je lhůta, po které dědictví propadá, obecně stanovena na sedm let, může se lišit v závislosti na situaci. Proto je nejlepší kontaktovat právníka nebo notáře, abyste zjistili, po jaké době propadá dědictví ve vašem konkrétním případě.

Napsat komentář