Na co se GDPR nevztahuje?

admin

Updated on:

.
GPDR, nebo Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, je zákon, který má na starosti ochranu osobních údajů osob v Evropské unii. Bylo schváleno v květnu 2018 a začalo platit 25. května 2018. Zákon se vztahuje na jakoukoli osobu, která zpracovává osobní údaje v EU.
Ale co se GDPR netýká? Na zpracování osobních údajů zesnulých osob nebo právnických osob se GDPR nevztahuje. V případě zesnulých osob je zpracovávání údajů omezené platnou legislativou.
GDPR také nezahrnuje zpracování osobních údajů fyzickou osobou v rámci činnosti čistě osobní povahy nebo činnosti prováděné výhradně v domácnosti, a tedy bez jakékoliv souvislosti s profesní nebo obchodní činností.
Jedním z důvodů, proč GDPR nezahrnuje tyto oblasti, je to, že by to mohlo být pro někoho příliš obtížné nebo únavné dodržovat. Například by to mohlo být obtížné a časově náročné požadovat od soukromé osoby, aby splnila všechny požadavky GDPR.
Jiným důvodem, proč GDPR nezahrnuje tyto oblasti, je to, že by to mohlo omezit svobodu občanů. GDPR je založeno na ochraně osobních údajů, ale někdy je nutné, aby osoby mohly sdílet své osobní údaje s jinými lidmi. To by mohlo být omezeno, pokud by každý, kdo sdílel osobní údaje, musel dodržovat pravidla GDPR.
Na závěr je důležité si uvědomit, že GDPR se nevztahuje na zpracování osobních údajů zesnulých osob nebo právnických osob ani na zpracování osobních údajů fyzickou osobou v rámci činnosti čistě osobní povahy nebo činnosti prováděné výhradně v domácnosti. Tyto situace jsou mimo zákon GDPR, což znamená, že v takových situacích není nutné dodržovat pravidla GDPR. I když je GDPR velmi důležitým nástrojem pro ochranu osobních údajů, je důležité, abychom si uvědomili, že není všemocný a nezahrnuje všechny oblasti zpracování osobních údajů.

Napsat komentář