Kdy soud povolí oddlužení?

admin

Updated on:

.
Kdy soud povolí oddlužení?
Oddlužení je proces, který může pomoci zbavit se dluhů a znovu si získat finanční svobodu. Pokud jste ve finanční tísni, může být oddlužení dobrým způsobem, jak se z této situace dostat. Ale pochopit, jak funguje oddlužení a jak se do něj dostat, může být proces plný úskalí.
Kdy soud povolí oddlužení? Nejjednodušší odpověď je, že soud povolí oddlužení, pokud splníte některou z následujících podmínek:
1. Pokud dříve než za tři roky splácení uhradíte 100 % svých dluhů.
2. Pokud za tři roky splácení uhradíte alespoň 60 % svých dluhů (tuto 60 % hranici splnit nemusíte, pokud jste starobní či invalidní důchodce ve 2. či 3. stupni invalidity).
Pokud nesplníte ani jednu z těchto podmínek, neznamená to, že nemůžete dosáhnout oddlužení. Můžete požádat o odklad oddlužení nebo o přerušení oddlužení. Oba tyto postupy jsou způsoby, jak prodlužovat dobu splácení a snížit výši měsíční splátky.
Oddlužení se může zdát jako komplexní proces, ale ve skutečnosti je to docela jednoduché. Prvním krokem je oslovit oddlužovacího poradce nebo advokáta, který má zkušenosti s oddlužením. Poradce vám pomůže zjistit, zda můžete splnit požadavky na oddlužení.
Poradce vám také poradí, jak připravit žádost o oddlužení. Žádost musí obsahovat úplný seznam dluhů, účty a závazky, které budete muset splatit, a seznam všech vašich příjmů a výdajů. Vzhledem k tomu, že všechny tyto informace jsou pro oddlužení nezbytné, je důležité, abyste je dokonale shromáždili a poskytli je poradci.
Když poradce obdrží všechny potřebné informace, připraví žádost o oddlužení a předloží ji soudci. Pokud soudce žádost schválí, bude vám uděleno oddlužení.
Pokud vám bylo oddlužení povoleno, budete muset dodržovat několik pravidel. Budete muset například splácet své dluhy po dobu stanovenou soudem a zaplatit všechny své stávající splátky na čas. Budete také muset dohlížet na své finanční závazky a udržovat své finanční závazky pod kontrolou.
Pokud splníte veškeré požadavky na oddlužení a budete dodržovat pravidla, můžete se zbavit svých dluhů a získat finanční svobodu. I když oddlužení může být v první řadě obtížné, je to cesta, kterou můžete jít, abyste se zbavili svých dluhů. Proto neváhejte a získejte pomoc od odborníka na oddlužení.

Napsat komentář