Kdy se dani výnos z investic?

admin

Updated on:

Kdy se dani výnos z investic?
Začínající investoři se často ptají na otázku, kdy se daní výnos z investic. Investování se může stát jednou z vašich nejlepších strategií k nastartování finančního bohatství, ale při zvažování investic je důležité mít na paměti, že zisk je třeba danit.
Danění podílových fondů, akcií a ETF představuje důležitý aspekt investování. Sazba pro fyzické osoby je v základu nastavena na 15 %. Nicméně movitější investoři mohou část svých příjmů danit i 23% sazbou, pokud jejich základ daně přesáhne 48násobek průměrné mzdy. V případě zdaňovacího období 2022 to činí 1 867 728 Kč.
Pokud jste fyzickou osobou a vybíráte si investice, je třeba si uvědomit, že můžete být nuceni zaplatit daň z výnosů. Daň se neplatí přímo za investice, ale za výnosy, které získáte.
Pokud jste například podílovým fondem získali za rok 2021 deset procent ročního výnosu, zaplatíte daně z tohoto výnosu. To znamená, že pokud máte roční výnos 1000 Kč, zaplatíte daň ve výši 150 Kč (15% z 1000 Kč).
Pokud patříte mezi movitější investory, můžete být nuceni zaplatit daň ve vyšší sazbě. Část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy se bude danit sazbou 23%. V případě zdaňovacího období 2022 to činí 1 867 728 Kč. To znamená, že pokud máte roční výnos 1000 Kč, zaplatíte daň ve výši 230 Kč (23% z 1000 Kč).
Při výběru fondů, akcií a ETF je třeba mít na paměti, že daně budete muset zaplatit. Kdy přesně se daní výnosy z investic, závisí na tom, jaké investice vybíráte.
V případě fondů, akcií a ETF je termín danění určen podle termínu obchodu. Pokud se obchod uskutečnil v průběhu zdaňovacího období, zaplatíte daň z výnosů z této obchodu. V případě, že obchod není uskutečněn do konce zdaňovacího období, budete muset zaplatit daň z tohoto obchodu v následujícím roce.
Například pokud jste v zdaňovacím období 2022 prodali akcie za výnos 1000 Kč, budete muset zaplatit daň ve výši 150 Kč (15% z 1000 Kč). Pokud však do konce zdaňovacího období neprodáte akcie, budete muset zaplatit daň ve výši 150 Kč v následujícím roce, a to 6. 2. 2023.
Ve zkratce, kdy se daní výnosy z investic, závisí na tom, kdy byly investice prodány. V případě zdaňovacího období 2022 budete muset zaplatit daň z výnosů z investic do 6. 2. 2023.
Vždy je důležité mít na paměti, že danění podílových fondů, akcií a ETF je důležitou součástí investování. I když může být těžké odhadnout, kdy se daní výnosy z investic, je důležité zvážit všechna rizika a správně se na danění připravit.

Napsat komentář