Kdy poroste euro?

admin

Updated on:

.
Kdy poroste euro?
Česká národní banka (ČNB) zahájila v červenci intervenční opatření, které mělo zabránit přílišnému růstu kurzu koruny, a to tím, že vyměňuje českou měnu za euro. Tato intervence znamenala, že kurz koruny k euro se ustálil na úrovni kolem 24,60 za euro.
ČNB však nedávno oznámila, že se rozhodla přehodnotit svou strategii. To znamená, že v září intervenční aktivita ČNB zeslábla a je pravděpodobné, že v budoucnu již centrální banka nebude korunu držet na současných úrovni kolem 24,60 za euro.
Tato změna může mít významný dopad na kurz koruny vůči euru. Znamená to, že když ČNB uvolní svůj stisk na korunu, může to vést ke zvýšení kurzu koruny vůči euru.
ČNB také ve své nové prognóze uvedla, že očekává průměrný kurz CZK/EUR pro rok 2023 na úrovni kolem 25,70 CZK za euro. To znamená, že v následujících třech letech by měl kurz koruny k euru stoupat až na úroveň 25,70 CZK za euro.
Díky tomuto očekávanému růstu kurzu koruny k euru by mohlo dojít k významnému poklesu inflace v České republice. Pokud by se kurz koruny vůči euru zvýšil na 25,70 CZK za euro, mohlo by to vést k nízkým úrokovým sazbám, protože by se zlevnily náklady na úvěry a jiné služby.
Kromě toho by se růst kurzu koruny vůči euru mohl projevit také v růstu cen českých exportů. Pokud by se kurz koruny vůči euru zvýšil, znamenalo by to, že české výrobky by byly pro exportéry zajímavější, což by mohlo vést ke zvýšení objemu českých exportů.
Vzhledem k tomu, že ČNB oznámila, že přehodnotí svou strategii v rámci intervenčních aktivit, je těžké přesně odhadnout, kdy dojde k růstu kurzu koruny vůči euru. Nicméně ČNB ve své nové prognóze uvedla, že se očekává průměrný kurz CZK/EUR pro rok 2023 na úrovni kolem 25,70 CZK za euro. To znamená, že nejdříve bychom mohli očekávat změny v kurzu koruny k euru v průběhu roku 2022.
Souhrnně lze říci, že ČNB nedávno oznámila, že se rozhodla přehodnotit svou strategii v rámci intervenčních aktivit. To znamená, že v září intervenční aktivita ČNB zeslábla a je pravděpodobné, že v budoucnu již centrální banka nebude korunu držet na současných úrovni kolem 24,60 za euro. ČNB ve své nové prognóze uvedla, že se očekává průměrný kurz CZK/EUR pro rok 2023 na úrovni kolem 25,70 CZK za euro. To znamená, že nejdříve bychom mohli očekávat změny v kurzu koruny k euru v průběhu roku 2022. Tato změna by mohla mít významný dopad na inflační míru a cenu českých exportů.

Napsat komentář