Kdy platí GDPR?

admin

Updated on:

.
Kdy platí GDPR?
Jestliže jste se obávali, kdy se GDPR stane účinné, pak se vám můžeme dobré zprávy. Jeho účinnost nastane 25. května 2018, což je velmi blízko.
Pro ty, kteří možná neví, co GDPR je, je to Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které zahrnuje mnoho nových pravidel, které se týkají osobních údajů. Obecné nařízení je nyní platné, ale ještě není účinné. Prošlo již procesem schvalování a je to tudíž schválený dokument, který se stane účinným dne 25. května 2018.
Až bude účinné, budou se všichni subjekty zainteresované na zpracování osobních údajů řídit Obecným nařízením. To je důležité, protože Obecné nařízení zahrnuje mnoho opatření, která jsou navržena tak, aby se občanům EU zajistila lepší ochrana soukromí. Tato opatření zahrnují například to, že se musí poskytnout jasný a srozumitelný popis toho, jak se data budou zpracovávat, a občané se musí moci rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí poskytnout osobní údaje.
Obecné nařízení také ukládá subjektům poskytovat osobní údaje osobám, které je požádají o jejich zpracování. Musí být také zajištěno, aby subjekty uchovávaly data bezpečně a důvěrně.
Když bude Obecné nařízení platné, bude mít také několik důsledků. Jedním z nich je, že se každý subjekt zainteresovaný na zpracování osobních údajů musí přizpůsobit novým pravidlům. Bude to znamenat, že budou muset změnit svou strategii, aby zajistili, že budou v souladu s Obecným nařízením.
Pokud subjekty poruší Obecné nařízení, budou moci být postiženy finančními pokutami. Tyto pokuty budou odvozeny od druhu porušení a jeho vážnosti.
Nyní, když víme, kdy bude účinné, měli bychom se připravit na jeho nástup. To znamená, že bychom měli začít se zajišťováním, že jsme v souladu s Obecným nařízením. To by mělo zahrnovat revizi pravidel ochrany osobních údajů a zajišťování, že jsou v souladu s Obecným nařízením.
Je také důležité zajistit, že je zřízena správná osoba na správu dat a že jsou zaměstnanci vzděláváni ohledně jejich povinností a zodpovědností vůči Obecnému nařízení.
V každém případě je důležité, abychom byli připraveni na příchod GDPR 25. května. Pokud to neučiníme, může to mít velmi nepříjemné důsledky. Proto je důležité, abychom se teď snažili zajistit, abychom byli v souladu s Obecným nařízením, abychom byli schopni přijmout jeho účinnost 25. května.

Napsat komentář