Kdy lze znovu požádat o oddlužení?

admin

Updated on:

.
Když je naším cílem oddlužení, možnost opakování tohoto procesu se většinou stává palčivým problémem. Jaké jsou tedy podmínky pro znovu podání žádosti o oddlužení?
Oddlužení je proces, který se může použít k pokrytí dluhů, které nelze splatit. Proces oddlužení začíná tím, že dlužník podá žádost o insolvenci. To se obvykle provádí prostřednictvím vyplnění a podání formuláře k určitému soudnímu dni. Na základě této žádosti bude přidělen insolvenční správce, který bude zodpovědný za vyhodnocení dlužníkových finančních závazků.
Oddlužení je proces, který se obvykle provádí jednou. Pokud se oddlužení úspěšně ukončí, může být dlužníkovi odpuštěna část závazků. Tento proces umožňuje dlužníkovi začít znovu s čistým štítem. Však, je komplikované získat opakování oddlužení dříve jak deset let od úspěšného uzavření předchozího insolvenčního řízení.
Pokud Vám tedy dřívější insolvence neskončila řádně a dluhy z ní Vám stále přetrvávají, máte nárok na požádání o opakovanou insolvenci. Tato možnost by se měla zvažovat jen tehdy, pokud jste si jisti, že se vyhnout budoucím problémům s dluhy. Než se rozhodnete pro tento krok, je vhodné se poradit s finančním poradcem, který Vám pomůže zvážit všechny možnosti.
Opakování oddlužení je velmi složitý proces, který musí být prováděn se širokým rozpětím pravidel a podmínek. Je také nutné získat souhlas soudu pro opakování oddlužení. Tento souhlas je obvykle udělován jen v extrémních situacích.
K tomu, abyste mohli požádat o opakování oddlužení, musíte se ujistit, že jste splnili všechny požadavky insolvenčního řízení. Musíte také prokázat, že máte nízký příjem a že se Vám nedaří splácet dluhy.
Pokud jste ve finančních potížích, můžete požádat o oddlužení. Než se však rozhodnete pro tento krok, je nezbytné se poradit s odborníkem, abyste mohli zvážit všechny možnosti a doporučení. Před podáním žádosti si také rozmyslete, jestli budete schopni vyhnout se stejné situaci v budoucnosti.
V závěru je důležité si uvědomit, že oddlužení je velmi závažný krok. Proto je důležité zvážit všechny možnosti a podmínky, které jsou s tím spojeny. Opakování oddlužení je možné, ale pouze pod závažných okolností. 8. 2. 2021

Napsat komentář