Kdy je smlouva neplatná?

admin

Updated on:

Kdy je smlouva neplatná?
Když se zabýváte prodejem nemovitostí, je důležité se seznámit s náležitostmi, abyste se mohli zabránit nežádoucím překvapením. Proto je důležité vědět, kdy je smlouva neplatná. Podle § 37 odst. 1 ObčZ může být kupní smlouva o převodu nemovitosti absolutně neplatná, jestliže v ní uvedená kupní cena neodpovídá kupní ceně skutečně sjednané mezi účastníky.
Je to velmi důležitý bod, který je třeba si uvědomit při prodeji nemovitosti. Neplatnost kupní smlouvy může být důsledkem několika různých skutečností. Pravděpodobně nejčastějším důvodem je, že kupující a prodávající se nedohodnou na kupní ceně. Pokud kupující požaduje vyšší cenu, než je kupní cena stanovená ve smlouvě, může to vést k neplatnosti smlouvy.
Je také důležité si uvědomit, že neplatnost smlouvy může být způsobena i nepravdivými informacemi, které byly uvedeny do smlouvy. Pokud prodávající uvede nepravdivé informace o nemovitosti, může to vést k neplatnosti smlouvy. Například pokud prodávající uvede, že nemovitost má konkrétní velikost, ale ve skutečnosti je velikost odlišná, může to vést k tomu, že smlouva je neplatná.
Také je důležité si uvědomit, že i v případě, že smlouva je uzavřena, může být neplatná. To je pravděpodobně způsobeno tím, že některé podmínky smlouvy nejsou splněny. Například pokud smlouva stanoví, že prodávající je povinen obstarat právní servis pro zajištění převodu nemovitosti, ale on to neudělá, může to způsobit, že smlouva je neplatná.
Kromě toho mohou být kupní smlouvy neplatné z dalších důvodů, jako je například nedodržení předpokladů smlouvy, podvod, úmyslné zamlčení informací nebo jiné pochybení. Proto je důležité, abyste před podpisem smlouvy zkontrolovali všechny související informace a důsledně se ujistili, že se všechny strany shodnou na skutečné kupní ceně.
V každém případě je důležité si uvědomit, že kupní smlouva může být neplatná. To může způsobit problémy oběma stranám a v nejhorším případě může vést k nároku na náhradu škody, pokud se jedna strana obrátí na soud.
Abyste se vyhnuli neplatnosti kupní smlouvy, je nejlepší se poradit s právníkem nebo advokátem, který vám poradí, jak postupovat v takové situaci. Můžete také využít služeb licencovaného realitního makléře, který je schopen pomoci oběma stranám v průběhu obchodu a pomoci vám zajistit, abyste obdrželi správnou kupní cenu a aby všechny podmínky smlouvy byly splněny.
V závěru je třeba si uvědomit, že kupní smlouva o převodu nemovitosti může být neplatná, jestliže v ní uvedená kupní cena neodpovídá skutečně sjednané kupní ceně mezi účastníky. Nejlepší způsob, jak se tomuto problému vyhnout, je poradit se s právníkem nebo advokátem a využít služeb licencovaného realitního makléře. Při správné přípravě můžete zajistit, abyste obdrželi správnou kupní cenu a vyhnuli se nežádoucím překvapením.

Napsat komentář