Kdo plati zdravotni pojisteni kdyz jsem na brigádě?

admin

Updated on:

Když se rozhodnete pro brigádu, vždy se ptáte, kdo bude platit zdravotní pojištění. Bohužel, odpověď není vždy jednoznačná. Uvádíme vám všechny potřebné informace, abyste se mohli dozvědět víc o tom, kdo plati zdravotní pojištění, když jste na brigádě.
Nejdříve se podívejme na to, co znamená DPP. DPP znamená dohodu o provedení práce. To znamená, že když se brigádník dohodne se zaměstnavatelem na DPP, onen brigádník se nezahrnuje do zákonného pojištění (zdravotního a sociálního). Jinými slovy, jestliže je brigádník přes DPP, nemusí platit ze svého výdělku státu do 10 000 Kč ani zdravotní ani sociální pojištění.
Pokud je ovšem příjem brigádníka vyšší než deset tisíc, pak se musí z tohoto příjmu platit do státního pojištění 6,5% na sociální a 4,5% na zdravotní pojištění. To znamená, že i když jste na brigádě, pokud je váš příjem vyšší než deset tisíc, budete muset platit obojí pojištění.
Dále je třeba pamatovat na to, že zákon také stanovuje, že někteří zaměstnavatelé jsou povinni pojistit své zaměstnance i při příjmu do 10 000 Kč. Pokud jde o tyto zaměstnavatele, budou muset platit za své brigádníky i zdravotní a sociální pojištění, i když je jejich příjem nižší než 10 000 Kč.
Také je důležité vědět, že existuje několik možností, jak se vyhnout placení pojistného, pokud jste na brigádě. První je, že můžete podnikat sami, což je pro vás výhodné, protože se nebudete muset pojišťovat. Další možností je, že můžete uzavřít s někým dohodu o provedení práce, což je to, co jsme už zmínili dříve. Je důležité si uvědomit, že se budete muset pojišťovat, pokud je váš příjem vyšší než 10 000 Kč.
Kromě toho je důležité mít na paměti, že existuje několik dalších možností, jak se vyhnout placení pojištění. Můžete například uzavřít smlouvu o dílo, což by bylo nejvýhodnější pro vás, protože se nebudete muset pojišťovat. Nebo můžete uzavřít smlouvu o brigádní práci. Tyto smlouvy nejsou pojištěny, takže se vyhnete placení pojistného.
V zásadě tedy existuje několik možností, jak se vyhnout placení pojistného, když jste na brigádě. Nezapomeňte však, že pokud je váš příjem vyšší než 10 000 Kč, budete muset platit zdravotní a sociální pojištění. Pokud máte o platění pojistného na brigádě další otázky, neváhejte se zeptat. Je důležité, abyste přesně věděli, kdo platí zdravotní pojištění, pokud jste na brigádě.

Napsat komentář