Kdo muze dostat půjčku?

admin

Updated on:

.
Kdokoli může dostat půjčku, ale s ní přichází mnoho pravidel a omezení. Pokud hledáte půjčku, je důležité vědět, kdy jste oprávněni k jejímu získání.
Půjčky se obecně rozdělují do dvou kategorií – úvěry a půjčky. Úvěry jsou udělovány bankami nebo jinými finančními institucemi a je třeba prokázat, že máte odpovídající zdroj příjmů. U půjček je to podobné, ale mohou být vypláceny i lidem, kteří nemají dostatečné příjmy.
V obou případech se ale vyžaduje, abyste měli čistý finanční rejstřík. Pokud tedy máte nějaké dluhy nebo jiné finanční závazky, je třeba je splatit, než se budete moci ucházet o půjčku nebo úvěr.
Pokud máte zájem o úvěr, je důležité prokázat, že máte dostatečný zdroj příjmů. V daňovém přiznání v kolonce „Příjmy z podnikatelské a jiné samostatně výdělečné činnosti“ musíte uvést částku ve výši minimálně 300 tisíc korun. Tento požadavek platí od 21. května 2007.
V případě, že neuspějete ve splnění výše uvedeného požadavku, můžete se obrátit na nebankovní společnosti. Ty jsou obecně schopny poskytnout půjčku i osobám, které nevykazují dostatečný příjem. Nebankovní společnosti ale většinou vyžadují vyšší úroky a mohou se vyžadovat i dodatečné poplatky.
Je důležité vědět, že půjčky a úvěry jsou na úkor budoucího příjmu. Pokud tedy nemáte dostatečné příjmy, je dobré se zamyslet, zda byste je nejprve neměli zvýšit, než požádáte o úvěr.
V každém případě si důkladně rozmyslete, jestli je úvěr vámi požadovaným řešením. Půjčka může být užitečným nástrojem, který vám může pomoci splnit vaše finanční cíle, ale na druhé straně může být také zdrojem finančních problémů, ze kterých se může těžko dostávat. Proto si důkladně zvážete své finanční možnosti, než se rozhodnete pro získání půjčky nebo úvěru.

Napsat komentář