Kdo muze být likvidátorem?

admin

Updated on:

Kdo může být likvidátorem? To je otázka, kterou si řada lidí klade, když přemýšlí o tom, jak postupovat při ukončení své firmy. O výkonu funkce likvidátora se ale bohužel moc neví. Pojďme se tedy podívat, kdo to vlastně může být.
Likvidátor může být fyzická, nebo i právnická osoba. Tato osoba musí však splňovat zákonem stanovené požadavky, které jsou stejné jako pro členy statutárního orgánu. Mezi osoby, které mohou fungovat jako likvidátor, patří například člen statutárního orgánu, společník, nebo třetí osoba.
Pokud je tak ustanoveno v společenské smlouvě, může být likvidátorem i s.r.o., nebo její valná hromada. Je však důležité si uvědomit, že i když je to třeba napsáno v společenské smlouvě, je třeba dodržovat i další zákony.
Pokud hledáte, koho byste mohli jmenovat likvidátorem, je důležité, abyste si nejprve ujasnili, co je to vlastně za funkci. Likvidátor je osoba, která je zodpovědná za zajištění, že bude vše podnikáno v souladu se zákonem a ve prospěch všech účastníků. Tato osoba je zodpovědná za uspořádání likvidace, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků.
Kromě toho, že likvidátor musí splňovat zákonem stanovené požadavky, je třeba si uvědomit, že musí být také spolehlivý a zodpovědný. Musí být schopen vykonávat svou funkci s nejvyšší pečlivostí a zodpovědností.
Pokud hledáte likvidátora, je důležité, abyste se ujistili, že osoba, kterou jste vybrali, je opravdu schopná vykonávat tuto funkci. Musíte si ujasnit, co od něj očekáváte a v jaké lhůtě chcete mít vše hotové. Také byste si měli udělat představu o tom, jakým způsobem bude tento proces probíhat, a jaké zákony se budou muset dodržovat.
Ať už se rozhodnete pro kohokoli, je důležité, abyste si ujasnili, kolik peněz bude vyžadovat za svoji práci a jaké záruky bude muset poskytnout.
Vybrat nejvhodnějšího likvidátora může být poměrně složité, ale pokud se budete řídit výše uvedenými radami, měli byste být schopni najít někoho, kdo bude pro vás vhodným partnerem.

Napsat komentář