Kdo je zobrazen na 1000?

admin

Updated on:

.

Když se mluví o 1000 korunových bankovkách, tak první věcí, která se většinou vybaví je podobizna Františka Palackého, zakladatele moderního českého jazyka. A to je i případ bankovky o hodnotě 1000 Kč. Nachází se na ní ale i druhá osoba – slavná pěvkyně Ema Destinnová.

Tento známý český vědec a státník František Palacký se narodil 29. dubna 1798 v rodině advokáta a měšťana. Měl nadšení pro přírodní vědy, zajímal se o historii a bojoval za českou národní nezávislost. Proslavil se především svými pracemi v oblasti společenských věd a filozofie. Palacký se věnoval také jazykovědě a tím, že zavedl moderní český jazyk, se dostal do paměti lidí.

Ema Destinnová se narodila 28. ledna 1878 v Teplicích. Po vzoru svých rodičů se začala věnovat hudbě a později na pražské konzervatoři studovala zpěv. Destinnová se stala přední operní pěvkyní ve všech evropských hlavních městech. Během své kariéry získala mnoho ocenění a uznání.

Nyní je František Palacký a Ema Destinnová na 1000 Kč bankovce společně. Bankovka byla poprvé vydána v roce 1996 a měla moderní design a nové bezpečnostní prvky. Bankovka byla obnovena v roce 2010 a byla přepracována s moderním designem a bezpečnostními prvky. Oba významní lidé zůstávají na bankovce až do konce její platnosti, který je stanoven na 30. 5. 2022.

Navzdory tomu, že platnost bankovky je stanovena, budou František Palacký a Ema Destinnová vždy zobrazeni společně na 1000 Kč bankovce. Toto je symbol národního dědictví a jazyka a úcty k oběma významným českým lidem. Tyto bankovky jsou také krásnými památkami, které mohou být předány z generace na generaci.

Napsat komentář