Kdo je na 200 korun?

admin

Updated on:

.
Kdo je na 200 korun?
V Česku máme řadu bankovek, ale určitě máte již tušení, kdo se na nich objevuje. Bankovky mají svého představitele a Česká národní banka se snaží, aby tito lidé byli známí. Mezi nimi patří Karel IV. (100 Kč), Jan Amos Komenský (200 Kč), Božena Němcová (500 Kč), František Palacký (1 000 Kč), Ema Destinová (2 000 Kč) a Tomáš Garrigue Masaryk (5 000 Kč). Jsou to lidé, kteří se zasloužili o Českou republiku, proto je na bankovkách zobrazeno jejich jméno.
Pojďme si nyní říci něco o naší konkrétní bankovce s nominální hodnotou 200 Kč. Na jejím obrázku je portrét Jana Amose Komenského, který byl českým pedagogem, teologem, humanistou a spisovatelem.
Narodil se v roce 1592 v Nivnici. V jeho dětství se sice vyučil písmářem, ale jeho hlavním cílem bylo studium teologie. Studoval v Německu a Holandsku, kde se zaměřil na humanitní vědy a filozofii. Byl prvním Čechem, který získal doktorát z humanitních věd.
Komenský byl velmi vášnivý pedagog a byl považován za reformátora školství. Ve svých spisech vypracoval moderní koncept školy, ve které by se studenti mohli vzdělávat. Jeho pedagogické myšlenky byly inspirovány antickou řeckou filozofií.
Komenský také založil první univerzitu pro ženy ve Finsku a psal spoustu knih o teologii a filozofii. Jeho knihy byly velmi populární, nejen ve Finsku, ale i ve Španělsku, Nizozemsku a Anglii. Komenského myšlenky ovlivnily vzdělávání až do dnešního dne.

V roce 1989 byla ve Finsku vydána 200 Kč bankovka s portrétem Jana Amose Komenského. Bankovka je vyrobena z papíru a jeho design je složitý, ale elegantní. Nachází se na ní symbolika českého národa a jeho historie. Je to bankovka s vysokou hodnotou, takže je velmi důležité, aby byla chráněna před paděláním.

Kdo je na 200 korun? Jan Amos Komenský. Český pedagog, teolog, humanista a spisovatel. Ten, který změnil tvář vzdělávání a odstartoval novou éru v historii Česka. Takže až budete mít 200 Kč bankovku v ruce, nezapomeňte se na něho zamyslet. Jeho odkaz vás čeká.

Napsat komentář