Kdo hradí náklady na exekuci?

admin

Updated on:

.
Kdo hradí náklady na exekuci?
Platí, že exekuční náklady hradí zásadně povinný (dlužník). To znamená, že pokud jste dlužníkem a někdo podá návrh na exekuci proti Vám, budete nakonec zodpovědní za náklady, které jsou spojené s exekučním řízením. Exekuce může být nákladná, protože soudnímu exekutorovi a věřiteli je účtován poplatek za služby poskytované v rámci exekučního řízení.
Vyplývá to ze zákona o exekučním řízení, kde je uvedeno, že povinný (dlužník) zásadně hradí oprávněnému (věřiteli) náklady oprávněného (věřitele), srov. § 87 odst.
Exekuční poplatek se skládá z několika součástí. Začátek exekučního řízení je vyplacení exekučního poplatku, který může být až 5.000 Kč. Další výdaje jsou vyplaceny v průběhu řízení, například za doručování, za použití služeb notáře, za exekuční výběr a další.
Toto je obecně obecný přehled toho, kdo hradí náklady na exekuci. Pokud jste zasaženi exekučním řízením, může se Vám hodit přesnější informace o tom, jaké náklady budou vynaloženy. Pro tyto účely je vhodné zeptat se soudního exekutora nebo věřitele.
V mnoha případech se dlužníkovi podaří smlouvou dohodnout s věřitelem, že náklady na exekuci hradí věřitel. To znamená, že dlužník se zbaví většiny nákladů, které by jinak musel platit. Taková dohoda může být velmi užitečná pro obě strany.
V konečném důsledku je důležité, abyste se dozvěděli co nejvíce o exekučním řízení, protože to může být finančně náročné. Pokud se chcete dozvědět více o exekučním řízení, měli byste se obrátit na odborníka, který Vám pomůže porozumět exekučnímu řízení a jeho nákladům. Také byste měli vždy zkontrolovat, co je zahrnuto do exekučního poplatku a porozumět Vaší odpovědnosti za platbu.

Napsat komentář