Kdo dědí při odmítnutí dědictví?

admin

Updated on:

.
Když se řekne „dědictví“, mnohým se vybaví představa rodinného příbuzenstva, které se rádo rozděluje o majetek a bohatství. Někdy je však situace složitější – dědic může být povinen odmítnout dědictví. A co se stane, když to udělá? Otázka „Kdo dědí při odmítnutí dědictví?“ je jednou z těch, které se vyskytují často.
Odmítnout dědictví může jak nepominutelný dědic, tak jakýkoliv jiný dědic. U nepominutelného dědice je však rozdíl v tom, že může odmítnout dědictví s tzv. výhradou povinného dílu (viz níže). 16. 7. 2020
Kdo dědí při odmítnutí dědictví? To je otázka, na kterou se snažíme odpovědět. Prvním krokem je vědět, že dědic může odmítnout dědictví. Dědic může odmítnout dědictví z následujících důvodů:
1. Nepominutelný dědic může odmítnout dědictví s výhradou povinného dílu. Toto je situace, kdy dědic odmítne dědictví, aniž by to mělo vliv na jeho právo získat alespoň část majetku zemřelého.
2. Dědic může odmítnout dědictví, pokud se domnívá, že by vzít to dědictví mohlo způsobit větší škodu než užitek.
3. Dědic může odmítnout dědictví, pokud to nezachová jeho důstojnost.
4. Dědic může odmítnout dědictví, pokud jeho přijetí by vyžadovalo, aby zaplatil věřitelům pohledávky zemřelého.
A co se stane s dědictvím, když dědic odmítne? Pokud nepominutelný dědic odmítne dědictví, přechází na dědice, které jsou v dědickém řádu další. Pokud žádný další dědic není, přechází dědictví na stát.
Je třeba si uvědomit, že odmítnutí dědictví nemusí být jednoduché. Dědic musí předložit odmítnutí dědictví notáři a notář musí jeho odmítnutí schválit. Zároveň je třeba, aby dědic prokázal, že splnil všechny své povinnosti vůči dědictví, například že splatil veškeré pohledávky zemřelého.
Kdo dědí při odmítnutí dědictví? To závisí na okolnostech. Jak bylo zmíněno výše, pokud je dědic nepominutelný, dědictví přechází na dědice další, pokud jsou. Pokud nejsou, přechází dědictví na stát. Dědic by měl být opatrný, protože odmítnutí dědictví může mít závažné důsledky.
Kdo dědí při odmítnutí dědictví? Odpověď není nikdy jednoduchá. Proto se doporučuje, aby dědic, který uvažuje o odmítnutí dědictví, vždy vyhledal radu od odborníka na dědické právo, aby se ujistil, že vše dělá správně.

Napsat komentář