Kdo dědí dluhy?

admin

Updated on:

Kdo dědí dluhy? Nová pravidla občanského zákoníku
Každý z nás si jistě představuje, jaké to je, když jednoho dne zjistíte, že jste dědicem. Není to jen o penězích, ale také o povinnostech. Co když jsou mezi nimi i nějaké dluhy? Od 1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník, který stanovuje, kdo je zodpovědný za dluhy zůstavitele.
Pokud jste dědicem, tak se pravděpodobně ptáte, zda musíte dluhy zůstavitele hradit. Odpověď je ano. Nový občanský zákoník stanovuje, že dědic musí všechny dluhy zůstavitele hradit v plném rozsahu, tedy i nad cenu nabytého dědictví. Na rozdíl od předchozího občanského zákoníku, který omezoval počet dluhů, které dědic musí hradit, nový občanský zákoník tento počet nijak neomezuje.
Dalším důležitým bodem změn v novém občanském zákoníku je, že dědic musí dluhy hradit společně a nerozdílně. To znamená, že všichni dědicové musí hradit dluhy zůstavitele ve stejném poměru, jaký byl mezi nimi při rozdělení dědictví.
V některých případech je možné dluhy zůstavitele splatit z peněz, které zůstavitel zanechal v majetku. To však závisí na tom, jak velký je majetek a jak moc jsou dluhy. Z tohoto důvodu je důležité, aby dědicové začali co nejdříve provádět inventarizaci majetku zůstavitele. To pomůže zjistit, zda mají dostatek finančních prostředků na splacení dluhů.
„Je důležité, aby dědicové nespěchali s rozdělením majetku. Nejprve je potřeba zjistit, jaké dluhy zůstavitel měl, a pak teprve se mohou pořádně rozhodnout, jak rozdělit majetek,“ vysvětluje Radim Neubauer, notář a prezident Notářské komory ČR.
Navzdory změnám občanského zákoníku existuje několik způsobů, jak může dědic omezit náklady na splácení dluhů zůstavitele. Prvním krokem by mělo být provádění účetního auditu. To vám pomůže zjistit, jaké dluhy má zůstavitel a v jakém stavu jsou. Následně byste mohli zjistit, zda existují nějaké možnosti, jak získat odpuštění dluhů nebo alespoň jejich snížení.
Dalším možným řešením by bylo sjednání nového úvěru, kterým by se dluhy zůstavitele mohly splatit. Toto řešení může být vhodné, pokud je dědic schopen splácet úvěr a získat lepší úrokovou sazbu než u dluhů zůstavitele.
Další možností by bylo také založení dědického fondu. Tento fond by byl založen přímo pro účely splácení dluhů zůstavitele. Fond by mohl být financován ze zisku z prodeje majetku zůstavitele nebo ze zisku z prodeje některých částí dědictví.
Jak vidíme, nový občanský zákoník přinesl změny, které mají za cíl ochránit dědice před nežádoucími dluhy zůstavitele. Pokud jste nedávno přijali dědictví, je velmi důležité, abyste znali svá práva a povinnosti a v případě potřeby se obrátili na odborníka, který vám pomůže. Nezapomeňte také, že vždy můžete využít jednu z výše uvedených možností, abyste omezili náklady na splácení dluhů zůstavitele.

Napsat komentář