Kdo byl na papírové 20 Kč?

admin

Updated on:

.

Kdo byl na papírové 20 Kč?

Pokud jste někdy měli možnost se podívat na papírovou 20 Kč českou měnu, možná jste si všimli, že je na ní vyobrazen Přemysl Otakar I., vládce českých zemí v době 13. století. Takže, kdo je tato osoba a proč je vyobrazena na naší měně?

Přemysl Otakar I. (nebo také Přemysl Otakar První) byl knížetem českých zemí od roku 1198 až do své smrti v roce 1230. Byl to významný vládce, který měl zásluhu na rozvoji českého státu. Byl to také poslední představitel Přemyslovců, dynastie, která vládla Českému království po dobu několika století.

Přemysl Otakar I. byl známý tím, že se postavil proti zámožným vrchnostem a bojoval za práva lidu. Ve svých počátcích byl jeho boj občanský a politický. I když se často dostával do konfliktu s ostatními panovníky, zachoval si uctivý vztah s církví a vykonával svou vládu spravedlivě.

V druhé polovině vlády Přemysla Otakara I. se jeho zájmy zaměřily na rozšíření svých výsad. Prosadil, aby byly České země uznány jako samostatná země a byl také úspěšný v vojenských taženích, která vedly k dalšímu rozšíření jeho vlivu.

Na počátku 14. století byl Přemysl Otakar I. prohlášen za „otce národa“ a jeho význam pro českou historii byl uznán. Když bylo v roce 1955 vydáno první papírové 20 Kč, byl Přemysl Otakar I. vybrán, aby byl vyobrazen na peněžním obrazu. Tento obraz od té doby trvá až do dnešní doby a je symbolem velkého významu, který měl Přemysl Otakar I. pro českou historii.

Národní banka České republiky má dlouhou historii vydávání měny, která začala v roce 1762 s vydáním prvních kovových mincí. Peníze, které dnes známe, se začaly vydávat v roce 1918, kdy byla vydána první papírová měna. Od té doby se vyvinula řada peněžních obrázků, které se po celou dobu měnily, aby připomínaly různé významné osoby z české historie.

Na papírové 20 Kč je tedy vyobrazen Přemysl Otakar I., který byl posledním představitelem Přemyslovců, dynastie, která vládla Českému království po dobu několika století. Byl to významný vládce, který se postavil proti zámožným vrchnostem a bojoval za práva lidu. Prosvědčil, aby České země byly uznány jako samostatná země a byl také úspěšný v vojenských taženích, která vedly k dalšímu rozšíření jeho vlivu. Jeho obraz je symbolem velkého významu, který měl pro českou historii a je nadále zobrazován na naší měně.

Napsat komentář