Kde vyměnit neplatné švýcarské bankovky?

admin

Updated on:

Kdokoliv, kdo je vlastníkem starých švýcarských bankovek, jistě ví, že tyto bankovky ztratily svůj status zákonného platidla, což má za následek, že je nelze použít k platbě v obchodech. Vyměnit staré bankovky není vždy snadné, ale Švýcarská národní banka (ŠNB) dělá tento proces co nejjednodušší.

ŠNB vydává zákonné platidlo ve formě švýcarských franků, které můžete vyměnit za peníze. Všichni vlastníci starých bankovek mohou vyměnit své bankovky na pokladních přepážkách ŠNB v Bernu a Curychu a v agenturách ŠNB za jejich plnou nominální hodnotu. Tyto bankovky mohou být vyměněny bez ohledu na datum vydání.

ŠNB se nikdy nezavazuje, že bude vyměňovat neplatné švýcarské bankovky. ŠNB bude pravděpodobně vyměňovat tyto bankovky pouze do doby, než bude oficiálně stanoveno, že jsou neplatné. Všechny staré švýcarské bankovky, které byly vydány před 1. červencem 2012, jsou již neplatné a nelze je tedy vyměnit za hotovost.

Není nutné, aby všichni vlastníci starých bankovek navštívili pokladní přepážky ŠNB, aby je vyměnili. Veškeré neplatné bankovky mohou být odeslány písemně na adresu ŠNB. Zároveň je třeba poskytnout údaje o bankovkách, jako je nominální hodnota, datum vydání a další podobné informace. ŠNB vám poté zašle nové bankovky nebo peníze.

Švýcarská národní banka také usiluje o to, aby proces výměny starých bankovek byl co nejjednodušší. Pokud je to možné, doporučuje se, aby lidé navštívili pokladní přepážky ŠNB, kde mohou své staré bankovky vyměnit za hotovost. Tato metoda je obecně nejrychlejší a nejjednodušší způsob výměny.

Jako vlastník staré švýcarské bankovky byste měli být si vědomi toho, že staré bankovky nelze vyměnit na obchodních přepážkách. Všechny staré švýcarské bankovky je nutné vyměnit na pokladních přepážkách ŠNB v Bernu a Curychu nebo v agenturách ŠNB.

Švýcarská národní banka nabízí výměnu starých bankovek za jejich plnou nominální hodnotu. Tento proces může být proveden na pokladních přepážkách ŠNB v Bernu a Curychu nebo prostřednictvím písemného odeslání starých bankovek s údaji o nominální hodnotě, datu vydání a dalšími souvisejícími informacemi. Při výměně starých bankovek je nutné dodržovat pokyny ŠNB.

Napsat komentář