Kde se hlásí změna pojišťovny?

admin

Updated on:

.

Každý rok máme dva příležitosti, kdy můžeme změnit zdravotní pojišťovnu a získat tím lepší podmínky, lepší služby a vůbec lepší zdravotní péči. Pokud jste v minulosti vybrali zdravotní pojišťovnu, která Vám nevyhovuje, nebo se prostě rozhodnete změnit, máte nyní možnost to udělat.

Změnu zdravotní pojišťovny lze provést jen jednou za 12 měsíců a vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. V tomto termínu je pro změnu pojišťovny vyhrazených několik dní. Nejbližším termínem pro změnu je 1. červenec 2016.

Pokud se rozhodnete změnit pojišťovnu, budete muset podat podepsanou přihlášku k nové pojišťovně ve stanoveném termínu. Přihláška je zároveň závazným souhlasem s podmínkami pojišťovny a je nutné ji doložit potřebnými doklady.

Pokud jste už změnu pojišťovny podepsali, můžete počítat s tím, že nová pojišťovna Vám bude poskytovat zdravotní péči od 1. července 2016. Můžete také očekávat, že nová pojišťovna Vám zašle potvrzení o přijetí Vaší přihlášky a také novou kartičku pojištěnce.

K přihlášce ke změně pojišťovny musíte přiložit i doklad o zaplacení poplatku za přihlášení. Tento poplatek se pohybuje v závislosti na tom, o jakou změnu pojišťovny se jedná.

Kromě toho musíte také dodržovat podmínky, které stanoví zákon o veřejném zdravotním pojištění. Tyto podmínky jsou dostupné na internetu a měli byste je dobře prostudovat.

Změna zdravotní pojišťovny je velmi jednoduchá a rychlá. Není třeba se bát, že by změna pojišťovny mohla být časově náročná nebo složitá. S novou pojišťovnou můžete začít vybírat lékaře a další služby od 1. července 2016.

Využijte této příležitosti k tomu, abyste změnili pojišťovnu a získali tak lepší podmínky, služby a zdravotní péči. Ujistěte se, že jste dodrželi všechny podmínky a přihlásili se do nové pojišťovny v předepsaném termínu.

Napsat komentář