Jaký je rozdíl mezi exekucí a insolvenci?

admin

Updated on:

.
Když se řeč stane finanční tísní, je důležité, abyste měli jasné pochopení toho, jaký je rozdíl mezi exekucí a insolvencí. I když se obě situace pojí s dluhy, jsou to dva odlišné pojmy.
Exekuce je postup, kdy jeden věřitel požaduje po dlužníkovi zaplacení dluhu. Věřitel si může vymoci dluh skrze soudní řízení. Pokud dlužník není schopen zaplatit dohody z exekuce, pak může být exekucí ovládána jeho osobní výbava.
Insolvence je postup, kdy dlužník nemůže splácet své dluhy a je schopen dokázat, že je nezaměstnatelný. Věřitelé se pak obvykle obrátí na soud, aby se dluhy upravily a uspořádaly. Soud obvykle zřídí orgán, který se nazývá soudní správce, který je pověřen řízením schvalováním plánu insolvence.
Rozdíl mezi exekucí a insolvencí je v tom, že exekuce řeší pohledávky pouze jednoho věřitele (individuální vymáhání), zatímco insolvence pohledávky všech (přihlášených) věřitelů. V případě exekuce je vyžadováno, aby dlužník dostál dohody, kterou s věřitelem učinil, a v případě insolvence je vyžadováno, aby dlužník splnil povinnosti podle schváleného plánu.
Pokud je plán insolvence schválen, dlužník může být po uplynutí tří až pěti let od doby schválení plánu osvobozen od pohledávek. To se nazývá oddlužení a je to proces, který umožňuje dlužníkovi začít znovu s čistým štítem.
Pokud máte jakékoliv další otázky ohledně exekucí nebo insolvence, můžete se obrátit na svého právního zástupce, abyste získali další informace. Je důležité, abyste se v obou situacích řádně informovali, abyste se vyhnuli dalšímu finančnímu stresu.
Ať už se rozhodnete vyřešit svou finanční situaci kterýmkoliv způsobem, je důležité, abyste se se svým věřitelem dohodli a abyste dodržovali všechny smluvní podmínky. Více informací o vašich právech a povinnostech najdete na webových stránkách vašeho místního odboru finančního a spotřebitelského ministerstva.

Napsat komentář