Jakou výši náhrady škody může zaměstnavatel požadovat podle zákoníku práce?

admin

Updated on:

.
Když bylo o jakékoli škodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem řeč, vznikal mezi nimi často spor. Jakou výši náhrady škody může zaměstnavatel požadovat? Tato otázka je často klíčová a právě pro ni se zaměříme v dnešním článku.
Když nastane situace, kdy dojde ke škodě způsobené zaměstnancem, je nutné ji zohlednit ve zákoníku práce. Zákoník práce umožňuje zaměstnavateli požadovat od zaměstnance náhradu škody v případě, že škoda byla způsobena nedbalostí nebo zanedbáním pracovních úkolů.
Pokud jde o maximální výši náhrady škody, kterou může zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat, činí tato částka 190 768,50 Kč. Tento limit platí od 4. 7. 2022. Do tohoto data byl limit stanoven na 120 040,30 Kč. Zákoník práce dále uvádí, že zaměstnavatel může požadovat od zaměstnance náhradu škody v její skutečné výši.
Kromě toho může zaměstnavatel požadovat náhradu škody za ztrátu času, kterou zaměstnanec strávil řešením situace. Tyto nároky se mohou pohybovat mezi 0,5 až 5 hodinami. Nicméně, pokud nastane situace, kdy zaměstnanec ignoruje pracovní postupy a systémy, může zaměstnavatel požadovat náhradu škody až do výše zmíněného limitu.
Kromě toho musí zaměstnavatel zohlednit, že jeho požadavky musí být založeny na relevantních důkazech. Kromě toho musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci přiměřený čas na vyjádření se k požadované náhradě.
V případě, že zaměstnavatel není schopen doložit, že škoda byla způsobena nedbalostí zaměstnance, může se zaměstnanec obrátit na soud. Zde může zaměstnanec požadovat plnou náhradu škody.
Na závěr je třeba říci, že zaměstnavatelé by měli být vědomi toho, že zákoník práce stanovuje jasná pravidla a limity týkající se požadované náhrady škody. Vždy je proto důležité poskytnout zaměstnanci adekvátní čas na vyjádření se a být si vědom skutečné výše náhrady škody.

Napsat komentář