Jak zjistím na jak dlouho mám insolvenci?

admin

Updated on:

Pokud se vám nedávno dostalo rozhodnutí o úpadku, možná se ptáte, jak dlouho bude trvat insolvence. Odpověď je v insolvenčním rejstříku, veřejně dostupném registru, který shromažďuje informace o úpadcích a insolvenčních řízeních.
Insolvenční rejstřík je záznamem o úpadcích, jejichž majetek již byl předmětem insolvenčního řízení. Rejstřík také zaznamenává údaje o úpadcích, kteří dosud nebyli předmětem insolvenčního řízení, ale o nichž bylo rozhodnuto, že jsou v úpadku. Rejstřík obsahuje informace o všech insolvenčních řízeních, včetně jejich délky.
Abyste zjistili, jak dlouho bude trvat vaše insolvence, postupujte následovně:
1. Najděte ve svých listinách identifikační číslo insolvenčního řízení. Toto číslo je uvedeno na konci rozhodnutí o úpadku.
2. Otevřete insolvenční rejstřík a najděte záznamy o insolvenčním řízení s uvedeným číslem.
3. Na stránce s informacemi o vašem insolvenčním řízení bude uvedeno datum, do kterého bude trvat.
Insolvenční rejstřík je veřejně dostupný, takže k jeho prohlížení nepotřebujete žádné speciální oprávnění. Dá se tedy říci, že je to velmi snadné zjistit, na jak dlouho vám byla uložena insolvence.
Je třeba mít na paměti, že insolvenční rejstřík obsahuje informace o všech ukončených insolvenčních řízeních až po dobu 5 let od jejich ukončení. To znamená, že po tomto období by informace o vaší insolvenci už mohly být z rejstříku vyřazeny.
Je také důležité si uvědomit, že výše uvedený postup platí pouze pro lidi, kteří jsou v úpadku a mají rozhodnutí o úpadku. Pokud jste se přihlásili k insolvenci, délku trvání insolvence můžete zjistit na svém insolvenčním správci.
Ať už jste v insolvenci nebo se jí chystáte, je důležité, abyste se zabývali všemi relevantními informacemi. Zjistěte si tedy, jak dlouho bude trvat vaše insolvence, a nespoléhejte se na číslovky od příbuzných nebo přátel. Informace o insolvenci najdete veřejně dostupném rejstříku, takže k jejímu zjištění nepotřebujete žádné další vybavení.

Napsat komentář