Jak ziskat dividendy ČEZ?

admin

Updated on:

Jak získat dividendy ČEZ?
Pokud si jako akcionář chcete z ČEZ získat dividendy, můžete to udělat několika způsoby. Jako akcionář máte nárok na dividendu, pokud máte své akcie v majetku alespoň po dobu jednoho roku.
Výplata dividend pro fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice může být uskutečněna následujícími způsoby: v hotovosti, na základě předložení platného průkazu totožnosti na pobočce ČS s pokladnou. Hotovostní výplata dividendy za rok 2021 bude probíhat pouze do 31. 12.
Pokud jste akcionář ČEZ a chcete si své dividendy vybrat, je dobré si nejdříve zkontrolovat, zda jste si splnili všechny požadavky, které jsou potřebné k tomu, abyste získali své dividendy. Nejdříve je nutné, abyste měli trvalý pobyt v České republice. Toto je nutné k tomu, abyste mohli vyřídit všechny potřebné náležitosti pro výplatu dividend.
Dalším krokem je registrovat se na webových stránkách ČEZ. Na těchto stránkách si můžete stáhnout formuláře, které je nutné vyplnit a odeslat spolu s vašimi akciemi. Vyplnění formulářů je důležité pro to, abyste mohli vyřídit všechny potřebné náležitosti pro výplatu dividend.
Poté, co máte formuláře vyplněné, budete muset odeslat své akcie spolu s těmito formuláři na adresu ČEZ. K tomu potřebujete platný průkaz totožnosti. Průkaz totožnosti je nutný pro to, aby ČEZ mohl zkontrolovat, zda vyplněné údaje odpovídají údajům uvedeným na průkazu totožnosti.
Jakmile bude vaše žádost zkontrolována a schválena, budete vyzváni, abyste se dostavili na pobočku ČS s pokladnou. Zde budete muset předložit platný průkaz totožnosti.
Hotovostní výplata dividendy za rok 2021 bude probíhat pouze do 31. 12. Poté, co obdržíte vaše dividendy, můžete je využít k tomu, co uznáte za vhodné.
Vzhledem k tomu, že je ČEZ velmi ziskovou společností, můžete očekávat, že vaše dividendy budou vyplaceny v plné výši. V každém případě je vždy dobré si zkontrolovat, zda jsou veškeré potřebné náležitosti splněny.
Když už znáte způsob, jak získat dividendy ČEZ, uvidíte, že je to velmi jednoduchý proces. Stačí dodržet pokyny uvedené výše a můžete se těšit na peníze, které vám ČEZ vyplatí.

Napsat komentář