Jak zdanit výnosy z podílových fondů?

admin

Updated on:

.
Investování do podílových fondů je dnes jedním z nejpopulárnějších způsobů, jak investovat peníze. Jako investoři se však musíme seznámit i s daňovou stránkou věci. Jak zdanit výnosy z podílových fondů?
Výnosy z podílových fondů je třeba zahrnout do daňového přiznání. Pokud jde o výnosy z obchodování na finančních trzích, banka neodvádí srážkovou daň. To znamená, že daň z těchto transakcí bude vybírána přímo z investora.
Výnosy z podílových fondů se obecně daňují stejně jako u všech ostatních příjmů, a to jak pro zaměstnance, tak i pro OSVČ. U zaměstnanců se výnosy z podílových fondů zahrnují do daňového přiznání společně s ostatními příjmy. U OSVČ se výnosy z podílových fondů zahrnují do daňového přiznání ve formuláři Prohlášení o příjmech a výdajích.
Pokud jde o daňovou sazbu, výnosy z podílových fondů se obecně daňují stejnou sazbou jako všechny ostatní příjmy investora. V současné době je pro zaměstnance sazba 15 % a pro OSVČ 15 % nebo 19 %.
V některých případech mohou být výnosy z podílových fondů osvobozeny od daně. Obecně po třech letech od pořízení jsou výnosy z podílových fondů osvobozeny od daně. Tato osvobozující lhůta se však liší v závislosti na typu fondu. Některé typy fondů mohou mít osvobozující lhůtu až deset let.
Výjimkou jsou však základní podílové fondy a přímé investice do akcií, které jsou vždy zdaněny. V těchto případech je osvobozující lhůta nulová.
Vzhledem k tomu, že daňová pravidla se liší v závislosti na zemi, je důležité mít na paměti, že se daňová pravidla pro výnosy z podílových fondů mohou lišit v závislosti na zemi. Pokud máte pochybnosti, doporučujeme vám konzultovat tyto otázky se svým daňovým poradcem.
Krátce řečeno, výnosy z podílových fondů je třeba uvést ve vašem daňovém přiznání. Z těchto transakcí banka neodvádí srážkovou daň. Obecně po třech letech od pořízení jsou výnosy z podílových fondů osvobozeny. Daňová sazba se liší v závislosti na typu fondu a zemi. Pokud máte pochybnosti, doporučujeme vám konzultovat tyto otázky se svým daňovým poradcem.

Napsat komentář