Jak se zaměstnavatel dozví o exekuci?

admin

Updated on:

V dnešní době, kdy je pracovní trh vůči zaměstnancům čím dál tím přísnější, je pro vás jako zaměstnavatele velmi důležité vědět, co se skrývá v pozadí kandidáta na pracovní pozici. Někdy se může zdát, že někteří kandidáti nejsou příliš prospěšní pro vaši firmu. Jeden z těchto rizikových faktorů může být exekuce.
Exekuce je součástí exekučního řízení, které je vedeno exekutorem, za účelem přinutit dlužníka splnit svou povinnost zaplatit své závazky. Exekutor může vymoci dluh prostřednictvím vydávání soudních exekutorských rozhodnutí nebo prostřednictvím vymáhání dluhů srážkami z mzdy. Výsledkem může být, že zaměstnanec bude nedostatečně placen, což může mít negativní dopad na jeho pracovní výkon a může to také znamenat, že zaměstnavatel bude muset čelit pracovnímu nesouladu.
Abyste se vy jako zaměstnavatel dozvěděli o exekuci, která se týká vašich zaměstnanců, měli byste vyžádat si potvrzení vystavené tím, u koho naposledy pracoval, o tom, zda byla nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí srážkami z jeho mzdy, kterým soudem (soudním exekutorem) a v čí prospěch.
Je důležité požádat o toto potvrzení před nástupem nového zaměstnance do práce, protože pokud by byla prokázána exekuce, bylo by zapotřebí provést kroky k nápravě a zabránit tomu, aby se tato situace zhoršila.
První věc, kterou byste jako zaměstnavatel měli udělat, je zjistit, zda exekuce zahrnuje i pracovní výdělky zaměstnance. Pokud ano, měli byste se se zaměstnancem poradit, abyste zjistili, jaká část jeho výdělku je exekutorem požadována. To vám pomůže uvědomit si, co je v této situaci nejlepším řešením.
Dalším krokem by bylo nastavit systém splácení exekutorem a získat jeho souhlas. To je důležité, protože i když je exekuce nařízena, neznamená to, že vám jako zaměstnavateli musí být okamžitě požadovány peníze. Naopak, existují určité postupy, které by měly být dodrženy, aby se zaměstnanec mohl vyhnout dalším problémům.
Je také důležité zjistit, zda je vyžadováno více potvrzení, než je to, které jste obdrželi od předchozího zaměstnavatele. Pokud ano, je možné, že budete muset požádat exekutora o potvrzení o vyrovnání, které potvrdí, že zaměstnanec není dlužen žádné peníze.
Ať už je důvod, proč se jako zaměstnavatel obáváte exekuce, jakýkoliv, je důležité, abyste o tom byli informováni. Proto je důležité, abyste vyžádali potvrzení od předchozího zaměstnavatele, abyste se ujistili, že o exekuci víte. Také byste měli získat potvrzení od exekutora, abyste se ujistili, že všechny příslušné postupy byly dodrženy.
Vzhledem k tomu, že exekuce mohou mít velký dopad na fungování vaší společnosti, je důležité, abyste se před nástupem nového zaměstnance dozvěděli o tom, zda byla nařízena exekuce nebo ne. Taková opatření vám pomohou zajistit, aby vaše firma fungovala jako hodinové strojky a abyste vy i váš zaměstnanec byli chráněni.

Napsat komentář