Jak se vyvázat z ručitelství?

admin

Updated on:

.

Rozhodnutí ručit za někoho je velmi vážná záležitost. Ručení znamená, že jste zodpovědní za dluhy osoby, kterou ručíte. To znamená, že pokud osoba, kterou ručíte, nesplní své závazky, budete muset jejich dluhy splatit vy. To může být obzvláště obtížné, pokud ručíte za někoho, kdo nemá prostředky k úhradě svých dluhů.

V některých situacích se můžete snažit vyvázat z ručitelství sám. Například, pokud máte ručit za někoho na věřitele, můžete se domluvit na splácení dluhu vy. V tomto případě byste se mohli vyhnout tomu, abyste byli ručiteli. Je důležité si uvědomit, že banka by mohla požadovat, abyste ručili i nadále, i když už jste se dohodli s věřitelem.

V jiných případech se můžete vyvázat z ručitelství pouze na základě rozhodnutí soudu. To znamená, že budete muset podat žalobu na soud a požádat o to, aby soud přikázal bance, aby ručitele vyvázala. 25. 8. 2011 byla vydána novela občanského zákoníku, která umožňuje ručitelům podat návrh na vyvázání z ručitelství.

Pokud se rozhodnete žalobu na soud podat, musíte vědět, že budete muset předložit údaje o tom, jak se dostali do ručitelství, jak dlouho už ručíte a jaké dluhy ručíte. Budete také muset předložit důkazy o tom, že jste se snažili vyrovnat s dlužníkem, ale že se to nepodařilo.

Soud bude také muset zvážit následující okolnosti:

– Jak dlouho jste ručiteli?
– Jak byla zajištěna splátka dluhu?
– Jaké máte možnosti splácet dluh?
– Jaké jsou dopady vyvázání z ručitelství pro vás a dlužníka?

Jakmile soud rozhodne, může vyvázat ručitele. Je důležité si uvědomit, že vyvázání z ručitelství může mít i negativní dopady. Například, pokud jste se vyvázali z ručitelství, banka může požadovat, abyste jí zaplatili peníze, které by jinak požadovala od dlužníka.

V každém případě je důležité si uvědomit, že rozhodnutí ručit za někoho je velmi vážná záležitost. Pokud se vám podaří se vyvázat z ručitelství, můžete se vyhnout nebezpečí, že budete zodpovědní za dluhy osoby, kterou ručíte. Je důležité vyhledat odbornou pomoc od právníka, pokud se rozhodnete, že chcete podat žalobu na soud.

Napsat komentář