Jak požádat o výmaz z registru dlužníků po insolvenci?

admin

Updated on:

Pokud se vám přihodí exekuce nebo insolvence, nejspíš se budete chtít ptát, jak požádat o vymazání z registru dlužníků. Bohužel to není možné. Naštěstí existuje zákon, který udává lhůty, po které musí být záznam o vaší exekuci nebo insolvenci v dlužnické databázi evidován.

Konkrétní lhůty závisí na druhu dluhu a typu insolvence, ale obecně platí, že k exekuci nebo insolvenci dojde po uplynutí 5 let. To znamená, že váš záznam bude v registru dlužníků nejméně po dobu 5 let. Informace o vás jako o dlužníkovi mohou být veřejně dostupné po celou tu dobu.

Poté, co je záznam o dluhu veřejně dostupný po dobu 5 let, budou záznamy o exekuci nebo insolvenci znepřístupněny. Je možné se obrátit na orgán, který je odpovědný za vymazání záznamu, abyste ověřili, že je váš záznam odstraněn. Jakmile je váš záznam odstraněn, je možné pokračovat v obnovování dobrého jména.

Nicméně, i když je váš záznam znepřístupněn, bude stále evidován. Zákon udává, že informace o exekuci nebo insolvenci musí být ve veřejně dostupných databázích nejméně po dobu 11 let. Například, pokud došlo k exekuci nebo insolvenci v roce 2015, bude záznam o exekuci nebo insolvenci evidován ve veřejných datech nejméně do 28. března 2023.

Protože není možné žádat o vymazání z registru dlužníků po exekuci nebo insolvenci, je důležité správně spravovat finanční záležitosti, aby se zabránilo dluhům. Pokud se vám přihodí exekuce nebo insolvence, je důležité, abyste co nejrychleji začali řešit své finanční problémy a začali plnit své závazky vůči věřitelům. To vám pomůže znovu získat důvěru a obnovit dobré jméno.

Takže, i když není možné žádat o vymazání z registru dlužníků po exekuci nebo insolvenci, existuje několik kroků, které můžete udělat, abyste začali znovu budovat svou finanční budoucnost. Nejdůležitější je, abyste splnili své závazky a byli finančně odpovědní. Také byste měli získat podrobné informace o tom, jak lhůty pro vymazání z registru dlužníků fungují a v případě potřeby se obrátit na odborníka.

Napsat komentář