Jak podat žádost o zahlazení trestu?

admin

Updated on:

Pokud jste se kdysi dopustili trestného činu a nyní byste rádi získali možnost zahladit tento trest, je čas začít vyplňovat žádost o zahlazení. Je to náročný proces, ale může to být pro vás velmi užitečné.
Začněte tím, že oslovíte okresní (v Praze obvodní) soud, v jehož obvodu bydlíte. Žádost nemá předepsané žádné jasné náležitosti, ale doporučuje se, abyste si ji dobře promysleli. Ze žádosti by mělo být patrné jméno žadatele (odsouzeného), jeho datum narození, rodné příjmení a přesná adresa jeho bydliště.
Nezapomeňte na to, že žádost musí být podepsána veřejnou listinou. K tomu je třeba předložit potvrzení o všech trestných činech, jejichž zahlazení žádáte. Dále je třeba předložit doklad o tom, že jste odpykali veškeré tresty, které jste byli odsouzeni, a že jste se v mezičase nedopustili žádných trestných činů.
Pokud jste se v minulosti dopustili více trestných činů, je možné žádat o zahlazení každého z nich zvlášť. U soudu můžete požádat o prodloužení lhůty pro podání žádosti. Pokud máte nějaké otázky, neváhejte se obrátit na právníka.
Některá trestná činnost může být zahleněna okamžitě, zatímco u jiných může trvat až 3 roky. Případné odvolání se musí podat do 30 dnů od obdržení rozsudku. Pokud soud rozsudek zruší, zahrnuje se do něj i zahlazení trestu.
Jakmile váš trest bude zahleněn, nebudete moci žádat o jeho zrušení. To znamená, že už nikdy nezískáte jeho plnou moc a účinnost. Tento stav trvá po dobu 3 let, po kterou se může obnovit pouze tehdy, pokud bude provedena změna ve vašem postavení nebo v zákoně.
Učiňte všechna potřebná kroky, abyste získali zahlazení trestu. K tomu potřebujete správnou formulaci žádosti o zahlazení trestu, prokázání, že jste odpykali veškeré tresty, a doklad o vaší čestnosti v mezičase. Pokud vše zvládnete, můžete se těšit na zahlenění trestu 29. 11. 2022 a začít se svou novou životní etapou bez starostí o minulost.

Napsat komentář