Jak dlouho platí Občanka s ustřiženým rohem?

admin

Updated on:

Každý z nás má občanku – dokument, který je nezbytný pro všechny úřední záležitosti, které řešíme v každodenním životě. Jak dlouho takový dokument vydaný českým státem platí, když má ustřižený rožek?
Většinou se očekává, že občanka, která má ustřižený rožek, je neplatná. Ačkoli tento předpoklad může být často správný, stále platí, že občanský průkaz může i nadále platit, pokud má ustřižený rožek.
V roce 2015 mluvčí České pošty vysvětlil, že pokud s občanským průkazem, který má ustřižený rožek, vyrazíte na poštu, úřednice vám musí vydat zásilku na vaše jméno. Ačkoli je jen část průkazu oddělena, není to poškození ani zničení. Občanský průkaz je tedy nadále platný.
K tomuto výroku se váže také to, že je dobré si dát pozor, abyste nenarušili celistvost průkazu. Může se stát, že vám bude úřednice na poště odmítnout vydat zásilku na vaše jméno, pokud je průkaz fyzicky poškozen, například jeho rožek je roztržený nebo je vytržený.
Víme také, že za určitých okolností úředníci mohou požadovat záruční list, který vydává stát, aby zabránil falešným dokladům. V takovém případě je na vašem místě, abyste se obrátili na obecní úřad, kde obdržíte potřebnou pomoc.
Ačkoli může být docela obtížné sehnat záruční list, je to jediný způsob, jak potvrdit oprávněnost vaší občanky, pokud má ustřižený rožek. Je důležité si uvědomit, že i když je vaše občanka poškozená, stále je platná, dokud stát neuzná, že je neplatná.
Je také důležité si uvědomit, že občanský průkaz je platný po dobu 5 let od data vydání. Pokud se váš průkaz stává neplatným, měli byste vyžádat si obnovení.
V závěru je dobré říct, že občanský průkaz s ustřiženým rožkem je stále platný, pokud nebyl poškozen nebo zničen. Přesto je důležité připomenout, že je třeba dbát na to, aby byl průkaz vždy uchován v celistvosti. A navíc, aby vaše občanka byla stále platná, měli byste se ujistit, že je stále v platnosti po dobu 5 let od data vydání.

Napsat komentář