Jak dlouho může probíhat exekuce?

admin

Updated on:

.
Exekuce může být pro obě strany velmi stresující záležitostí. Věřitelé se snaží získat peníze, které jim jsou dluženy, zatímco dlužníci se snaží splatit svůj dluh bez toho, aby museli prodat své majetky. Jak dlouho může probíhat exekuce?
Všeobecně platí, že exekuce může trvat až devět let od přiznání práva na zaplacení určité částky. To znamená, že pokud věřitel obdrží příkaz ke vymáhání dlužných peněz před 14. 3. 2017, může trvat až do 14. 3. 2026, než se věřitel dočká plného zaplacení svého dluhu.
To však neznamená, že věřitel nemůže získat část svých peněz dříve. Úroky z prodlení se začnou vymáhat již tři roky po přiznání práva na zaplacení. To znamená, že pokud obdržel soudní příkaz 14. 3. 2017, může počítat s tím, že získá úroky z prodlení od 14. 3. 2020.
Pokud dlužník nezaplatí svůj dluh do tří let, věřitel má právo požádat soud o to, aby se exekuce zahájila. Exekuční řízení může trvat až 6 měsíců, během kterého se může rozhodnout o tom, jakým způsobem bude vymáhán dluh. Věřitel také může požádat o zmrazení dlužníkových účtů nebo prodej jeho majetku.
Věřitelé by se měli vždy snažit dohodnout se s dlužníkem o způsobu vyrovnání dluhu před zahájením exekuce. Pokud se obě strany nedohodnou, může exekuce trvat až devět let. Exekuce může být pro obě strany obtížná a stresující záležitost, proto se snažte svůj dluh co nejdříve zaplatit.

Napsat komentář