Co znamená nepřihlíží se?

admin

Updated on:

.

Co znamená nepřihlíží se?

Když se mluví o právním jednání, často se zmiňuje pojem „nepřihlíží se“. Často se zaměňuje s pojmem „neplatnost“, ale jsou dvě odlišné věci. Co znamená nepřihlíží se?

Občanský zákoník rozlišuje právní jednání zdánlivá a neplatná. Zdánlivé právní jednání je to, na které se nepřihlíží – vůbec se na něj hledí, jako by vůbec neexistovalo. Zdánlivost nastává v případě nedostatku vůle, vážnosti, určitosti a srozumitelnosti projevu vůle. Takové právní jednání se prostě považuje za „neexistující“.

Například pokud kupující vyjádří svou vůli koupit určitý majetek, ale jeho projev vůle není vážný, určitý ani srozumitelný, jeho právní jednání se nepřihlíží – prostě se považuje za „neexistující“. V takové situaci by se prodejce nemusel zavázat k dodání majetku, aniž by došlo k platbě.

Pokud se ale jedná o neplatnost právního jednání, to je jiná kapitola. Neplatnost znamená, že právní jednání bylo platné, ale některá z jeho podmínek byla nedodržena. Na rozdíl od zdánlivého právního jednání, kdy se na něj nepřihlíží, se v případě neplatnosti právního jednání hledí na jeho následky.

Například pokud kupující vyjádří svou vůli koupit určitý majetek, a jeho projev vůle je vážný, určitý a srozumitelný, ale některé z jeho podmínek nebyly splněny, jeho právní jednání je neplatné. Prodejce se přitom může zavázat k dodání majetku, pokud bude provedena platba.

V závěru je třeba zdůraznit, že „nepřihlíží se“ neznamená „neplatnost“. Zatímco se na zdánlivé právní jednání vůbec nepřihlíží, neplatné právní jednání má stále nějaké právní následky. Proto je důležité rozumět rozdílu mezi těmito dvěma pojmy.

Napsat komentář