Co to je kineziologie vyšetření?

admin

Updated on:

.

Co to je kineziologie vyšetření?

Kineziologie vyšetření je druh vyšetření, který se zaměřuje na vyšetření a zhodnocení pohybových stereotypů, svalové síly, rozsahu kloubního pohybu, držení těla, stabilitu a celkovou kondici. Tento druh vyšetření je nezbytný pro diagnostiku a léčbu mnoha pohybových poruch a může být užitečný při prevenci sportovních úrazů.

Kineziologie vyšetření je prováděno kvalifikovaným kineziologem nebo fyzioterapeutem. Kineziolog se nejprve zaměří na analýzu osobního údaje osoby a jejich pohybového historie. Poté se kineziolog zaměří na obecné vyšetření, aby zjistil, zda existují nějaké pohybové poruchy.

V rámci vstupního vyšetření se provádí:

Test kloubní pohyblivosti. Test svalové síly. Tento test zahrnuje hodnocení síly svalů v jednotlivých svalových skupinách. Kineziolog využívá speciálních zařízení pro měření síly svalů a kontroluje, zda se svaly pohybují ve správném směru a s dostatečnou sílou.

Kineziolog se také zaměří na hodnocení funkcí pohybových stereotypů. Pohybové stereotypy se zaměřují na to, jak se tělo pohybuje ve vztahu k svalům a kloubům. Kineziolog zkoumá pohyby na různých úrovních a vyhodnocuje jejich funkčnost.

Kromě toho se kineziolog zaměří na hodnocení držení těla. Držení těla se zaměřuje na to, jak je postava osoby. Kineziolog používá speciálních zařízení k hodnocení držení těla a kontroluje, zda jsou svaly a klouby správně uvolněné.

Kromě toho kineziolog také provádí testy stability a celkové kondice. Testy stability jsou zaměřeny na to, jak se člověk přizpůsobuje různým situacím a zda je schopen zůstat stabilní. Testy kondice jsou zaměřené na hodnocení silové a vytrvalostní kondice.

Výsledky kineziologického vyšetření jsou používány k porozumění funkcím pohybu a získání informací o funkčnosti svalů a kloubů. Tyto informace pomáhají lékařům a fyzioterapeutům při navrhování léčebných programů pro pacienty s pohybovými poruchami.

Kineziologie vyšetření je důležitým nástrojem pro diagnostiku, prevenci a léčbu pohybových poruch. Kineziologické vyšetření je zaměřené na detekci a hodnocení jakýchkoliv pohybových problémů, které mohou být způsobeny poškozením svalů nebo kloubů, přetížením nebo úrazem.

Kineziologie vyšetření je důležitou součástí rehabilitace a léčby pohybových poruch. Je to cenný nástroj pro lékaře a fyzioterapeuty při navrhování léčebných programů. Kineziologické vyšetření může také pomoci sportovcům identifikovat a léčit pohybové problémy a předcházet sportovním úrazům.

Napsat komentář