Co když Zdědím dluhy?

admin

Updated on:

Co když jsem zdědil/a dluhy?

Tento článek vám přináší odpovědi na otázku „Co když jsem zdědil/a dluhy?“. Pokud jste se v tomto stavu ocitli, určitě víte, jak to může být stresující. Ať už se jedná o menší dluh, nebo větší částku, není to příjemné. Právě proto jsme se rozhodli podívat se na to, co dělat, když jste se dostali do této situace.

Majetek a dluhy zesnulého, tedy jeho aktiva a pasiva, sepisuje soudní komisař, což je notář, pověřený pozůstalostním řízením. Tento seznam vyhotovuje notář bez ohledu na to, zda dědic učinil výhradu soupisu či nikoliv. Z toho si dědicové mohou udělat určitou představu, jak na tom jejich příbuzný byl (pokud to nevědí).

Pokud jste zdědili dluhy, měli byste se nejprve zaměřit na to, co se tím dluhem dluží. Ne vždy se jedná o částky vyžadované pozůstalostí. Někdy se může jednat o dluhy na nemovitostech, půjčky, úvěry, poplatky nebo jiné dluhy.

Nejdůležitější věcí je vyčíslit, kolik je zděděný dluh. Zjistěte si, jaký je úrok, jestli je dluh splatný do dvou let, jak často je splátka a zda je možné poskytnout nějakou slevu. K tomu, abyste se dozvěděli podrobnosti, budete se muset obrátit na notáře nebo věřitele.

Další věcí, kterou je třeba udělat, je zjistit, jaké důsledky zdědění dluhu budete mít. Pokud je dluh vyšší než hodnota majetku, může být nutné některé aktiva prodat, aby se zaplatil dluh. Pokud je dluh menší než hodnota majetku, můžete se rozhodnout, že ho splatíte nebo necháte být. V každém případě se vám vyplatí nejdříve se poradit s právníkem.

Pokud jste se rozhodli dluh splatit, měli byste se nejprve rozhodnout, jaké částky budete schopni splatit. Buď je můžete splatit najednou, nebo dohodnout se na splátkovém kalendáři. Věřitel bude možná ochoten s vámi jednat a změnit termíny splátek.

Měli byste se také zaměřit na to, jakým způsobem budete dluh splácet. Můžete se rozhodnout pro bankovní převod, předplacenou platební kartu, online platební systém nebo klasickou poštovní službu. Záleží jen na vás, jakou metodu zvolíte.

Je důležité, abyste se rozhodli, jak budete dluh splácet. Dluhy se obvykle splácejí formou částečných splátek, které jsou stanoveny na dobu jednoho roku. Vyberte si datum, kdy budou splátky probíhat, abyste se mohli vyhnout zmeškání splátky. Také se ujistěte, že si budete moci dovolit splátky po celou dobu, protože pokud byste je nesplatili, můžete se stát obětí exekuce.

Konečně, jakmile se rozhodnete, jak budete dluh splácet, měli byste se pokusit dluh co nejdříve splatit. Čím dříve dluh splatíte, tím více ušetříte. To platí zejména pro dluhy s vysokým úrokem.

Ať už se jedná o menší nebo větší dluh, není to nic, čeho byste se měli bát. Je třeba si uvědomit, že dluh může být vyřešen a že není třeba se ho bát. Učinit správná rozhodnutí vám pomůže zvládnout dluh a opět získat finanční svobodu.

Napsat komentář