Co je to peer to peer?

admin

Updated on:

Peer to peer (P2P) je označení pro typ počítačových sítí, ve kterých klienti komunikují přímo mezi sebou. Je to způsob, jak si lidé mohou sdílet data, bez nutnosti využívat středního serveru.
Jednou z nejslavnějších sítí peer to peer je Napster. Tento systém byl založen v roce 1999 a umožnil lidem stahovat hudbu z internetu prostřednictvím jeho sítě. Tento typ sítě se stále vyvíjí a je nyní používán k sdílení veškerého druhu dat, od dokumentů po video.
Jak fungují peer to peer sítě?
V peer to peer síti jsou všechny počítače v síti navzájem propojeny. Když se klient snaží stáhnout nebo odeslat soubor, nejdříve musí najít počítač, který má soubor. Tímto procesem se rozumí hledání.
Když se počítač nachází, může začít se sdílením. To znamená, že se obě strany mohou mezi sebou s daty sdílet bez nutnosti využívat střední server. Proces sdílení probíhá prostřednictvím protokolů, které umožňují oboustrannou komunikaci mezi klienty.
Existují různé typy peer to peer sítí. Například, sítě typu peer to peer mohou být použity pro sdílení souborů (jako je Napster), pro streamování videa (jako je BitTorrent) nebo pro propojení počítačů mezi sebou (jako je Skype).
Výhody peer to peer sítí
Sítě peer to peer mají mnoho výhod. Mezi ně patří:
-Sdílení dat mezi klienty je rychlejší a efektivnější, protože data jsou sdílena přímo mezi uživateli.
-Rychlost přenosu dat je vyšší a je podporována více protokoly.
-Peer to peer sítě jsou decentralizované, což znamená, že nejsou závislé na jediném serveru.
-Uživatelé nemusí platit za služby, protože data jsou sdílena mezi klienty.
Nevýhody peer to peer sítí
Jako všechno, i peer to peer sítě mají své nevýhody. Mezi ně patří:
-Sítě peer to peer mohou být obtížné řídit, protože jsou decentralizované.
-Sítě peer to peer mohou být náchylné k podvodům a virům.
-Sítě peer to peer mohou být obtížné nastavit a vyžadují znalosti, jak správně nastavit síť.
Peer to peer sítě jsou velmi populární a mohou být velmi užitečné. Jejich decentralizovaný charakter umožňuje uživatelům sdílet data mezi sebou, aniž by bylo potřeba využívat střední server. Tyto sítě mohou být obtížné nastavit a nastavit, ale pokud je správně nastavíte, mohou být velmi užitečné.

Napsat komentář