Co je bezvýsledná exekuce?

admin

Updated on:

.
V posledních letech má exekuce stále větší význam pro dlužníky a věřitele. Jak víme, exekuce je proces, který pomáhá dlužníkům splácet své závazky vůči věřitelům. Občas se ovšem stane, že exekuce se nezdaří, tzv. bezvýsledná exekuce. Právě o ní se dnes budeme bavit.
Co je bezvýsledná exekuce? Bezvýslednou exekuci lze definovat jako exekuci, v níž po právní moci usnesení o nařízení exekuce během posledních šesti let nebylo vymoženo ani to, co by postačovalo na úhradu nákladů exekuce. Zároveň se exekuce netýká žádné nemovitosti.
S ohledem na nedávnou novelu Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. je od 1. ledna 2023 možné tyto exekuce zastavit. To znamená, že bude možné požádat soud o zastavení exekuce, když některá z uvedených podmínek bude splněna.
Kdy může být bezvýsledná exekuce zastavena?
Exekuce může být zastavena, pokud se exekuce týká finančních prostředků, které nejsou postačující ani na úhradu nákladů exekuce, anebo když se exekuce netýká žádné nemovitosti.
V takovém případě může dlužník požádat o zastavení exekuce, pokud je dlužník v tísni, a to nejpozději do 22. února 2023.
Jak může být bezvýsledná exekuce zastavena?
Požadavek na zastavení exekuce se musí obrátit na krajský soud v obvodu, ve kterém dlužník bydlí.
Při podání žádosti bude dlužník muset doložit důkaz, že exekuce je bezvýsledná a že se exekuce týká jen finančních prostředků nebo že se netýká žádné nemovitosti.
Dlužník také musí doložit důkaz o své tísni, například potvrzení o ušlých příjmech nebo jiný důkaz, kterým může být i návrh na prohlášení o neschopnosti dlužníka hradit své závazky nebo návrh na insolvenční řízení.
V případě, že dlužník doloží důkazy, které odpovídají výše uvedeným požadavkům, může krajský soud rozhodnout o zastavení exekuce.
A co bude s exekucí po jejím zastavení?
Bude-li exekuce zastavena, bude muset exekutor sdělit věřiteli, že exekuce byla zastavena, a všem ostatním zúčastněným stranám. Věřitelé pak budou moci podat návrh na obnovení exekuce, pokud dlužník nezaplatí svůj závazek do stanoveného data.
Jak vidíte, bezvýsledné exekuce budou od 1. ledna 2023 moct být zastaveny. Dlužníci tak budou mít šanci na nový začátek, ale pozor, zastavení exekuce se nesmí zneužívat k tomu, aby se vyhnuli splácení svých závazků. Pokud se dlužník chce dohodnout s věřitelem, měl by to udělat co nejdříve.
Pokud máte další otázky ohledně bezvýsledných exekucí, neváhejte se obrátit na právníka nebo finančního poradce, kteří vám mohou poskytnout odpovídající informace.

Napsat komentář